Hvad er et skib?

Et skib er en genstand, der kan sejle på vand og er i søfarten større fartøjer til søgående sejlads. De er normalt delt op i flere hovedgrupper, krigsskibe, handelsskibe, fiskeskibe og fritidsskibe.

Forskellen imellem et "skib" og "fartøj" er, at et skib er et stort "fartøj", med flere rum under hinanden. 20 BRT synes at være skillelinien. "Båd" og "jolle" anvendes om helt små enheder. "Skude" anvendes om mindre - især gamle - enheder, da skibene i dag bygges større.

I andre sammenhænge - som f.eks. de internationale søvejsregler - defineres skib meget bredt som ethvert "flydende materiel ... der anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet"; under den definition er både en windsurfer, en pram og et hangarskib at betragte som et skib. I denne juridiske sammenhæng skelnes der så videre mellem bl.a. maskindrevet skib, fiskeskib og sejlskib, idet disse skibstyper har forskellige rettigheder og pligter i forhold til hinanden, når de mødes under sejlads.

Der findes en særlig skibsterminologi til beskrivelse af forhold omkring skibe og sejlads.

Skibe findes i mange udgaver, og deres betegnelser kan være afledt af fremdrivningsmetoden, brugerne og anvendelsen. Betegnelserne kan også kaldes skibstyper.

Ordet skib bruges også til rumfartøjer, der kan kaldes for rumskibe og om store styrbare balloner - såsom Zeppelinere - der kaldes luftskibe, da de flyder på luften, ligesom et skib på vandet.

Når et skib sejler frit uden at være fastgjort til noget kaldes det "let". Man bruger vendingen "at lette anker" om at hæve ankeret og derved frigøre skibet.Kategorier på sider:

Agter For Signalflag Friluftsudstyr Tonnage Kahyt Billede skib 1 Billede skib 4 Bagbord Tankskib Skibsrejser Bom Skib Gode rd til sejlturen Gode rd fr du forlader havnen Gode vinterrd Legetjsskib L Dybgang Ballast Fribord Bger Billede skib 3 Amningsmrker Forsikring Billede skib 2 Styrbord


 Du er her: Skib - Netannoncer Skib -