Annonce:


Signalflag


Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornet og som fastholdes med en lineholder på masten.

Signalflagene har hver deres egen betydning når de hænger alene og koden gælder for al skibsfart:

* A: Jeg har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart. Et vigtigt og meget brugt flag.
* B: Jeg laster/ losser/ transporterer farligt gods.
* C: Ja (bekræftende).
* D: Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
* E: Jeg drejer til styrbord.
* F: Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig.
* G: Jeg ønsker lods.
* H: Jeg har lods om bord.
* I: Jeg drejer til bagbord.
* J: Jeg er i brand og har farligt gods om bord, hold godt klar af mig.
* K: Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
* L: Stop Deres skib øjeblikkeligt.
* M: Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet.
* N: Nej (benægtende).
* O: Mand over bord!
* P: Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter).
* Q: Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land.
* R: Jeg har modtaget dit signal.
* S: Min maskine går bak.
* T: Hold klar af mig.
* U: De stævner mod fare.
* V: Jeg behøver hjælp.
* W: Jeg behøver lægehjælp.
* X: Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler.
* Y: Jeg driver for mit anker.
* Z: Jeg ønsker slæbebåd
* N over C: S.O.S Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp.

Kategorier på sider:

Ballast Friluftsudstyr Billede skib 2 Fribord Signalflag Dybgang Skibsrejser Bagbord Bom Gode vinterrd Gode rd fr du forlader havnen For Billede skib 3 Billede skib 4 Billede skib 1 Tonnage Legetjsskib Tankskib Bger Amningsmrker L Forsikring Agter Gode rd til sejlturen Styrbord Kahyt Skib


 Du er her: Skib - Netannoncer Skib -