Annonce:


Forsikring
Forsikringen kan tegnes for de fleste skibe. Fra de mindste optimistjoller til motorbåde og op til de helt store havkrydsere.

Forsikringen kan tegnes med eller uden selvrisiko.
Lystfartøjsforsikringen dækker normalt i tidsrummet 1. april til 15. november.

Forsikringen kan mod et tillæg udvides til at dække sejlads året rundt.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som bådejer kan blive pålagt.

[/b]Kaskoforsikring[/b]
Kaskoforsikringen dækker de fleste skader på båden, for eksempel ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri.

Skaderne kan være på for eksempel:


* skrog

* motor

* skibsjolle, redningsflåde og gummibåd, når de hører til fartøjet

* fartøjets inventar og sædvanligt udstyr, for eksempel mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, andre og ankerkæder, navigationsinstrumenter, fastmonteret udstyr og andre genstande, der kan ligestilles hermed

* almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstagere og eller ombordværende personer


Kaskoforsikringen er ofte et krav, hvis sælger eller for eksempel bank eller pengeinstitut har pant i båden.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen dækker følgerne af et ulykkestilfælde, der rammer sikrede eller andre ombordværende i det forsikrede fartøj, eller mens disse går ombord i eller i land fra fartøjet.
Forsikringen giver erstatning ved død, invaliditet og tandskade.

Sådan beregnes præmien
Der er mange forskellige forhold ved lystfartøjer at tage stilling til, inden der kan oplyses om den korrekte præmie.

Om båden:


* bådtype

* byggemateriale

* længde og vægt

* byggeår

* maksimal hastighed i knob

* mast eller sejl

* udenbords drev

* motortype

Valg af dækning:

* ansvarsforsikring og eller kasko

* vintersejlads

* ulykkesforsikring

Øvrige oplysninger:

* forsikringssum

* fast havneplads

* medlem af sejl- eller motorbådsklub

* selvrisiko

* duelighedsbevis

Kategorier på sider:

Styrbord Signalflag Ballast Bom Legetjsskib Billede skib 4 Skib Friluftsudstyr Billede skib 1 Billede skib 2 For Gode rd til sejlturen Tonnage Billede skib 3 Bger Agter Kahyt Gode rd fr du forlader havnen Tankskib Amningsmrker Fribord Skibsrejser L Dybgang Forsikring Gode vinterrd Bagbord


 Du er her: Skib - Netannoncer Skib -